Uneori e nevoie și de un creion roșu. Și atunci îl folosim. Armele juridice sunt adevărate arme care nu trebuie subestimate.

Vă vom prezenta în continuare o ofertă generală, pentru câteva din serviciile cele mai des solicitate pe piața juridică internă, cu preţuri orientative:

SERVICII ȘI ONORARIIFormalităţi la Registrul Comerțului – București sau Ilfov:

Înființarea unei societăţi comerciale sau a unei filiale – 1.200 lei.

Acordarea de sediu la adresa cabinetului nostru – 200 lei/luna.

Înființarea unei sucursale sau a oricărui alt sediu secundar – 800 lei.

Înregistrarea unei persoane fizice autorizate sau a unei persoane fizice titulară a unei întreprinderi individuale – 800 lei.

Înregistrarea unei întreprinderi familiale – 1.000 lei.

Înregistrarea unor modificări ale actului constitutiv (forma juridică, denumire, emblemă, sediu, administratori, obiect de activitate, majorare/reducere de capital social etc.) – 800 lei.

Asistenţă şi reprezentare juridică în vederea cesionării (vânzării) părților sociale dintr-o societate cu răspundere limitată – 900 lei.

Înregistrarea suspendării temporare a activității sau a reluării activității – 400 lei.

Înregistrarea prelungirii sediului social sau a unui sediu secundar – 400 lei.

Obținerea unui certificat constatator de la Registrul Comerțului (prin RECOM online) pentru orice societate terță (cu care doriți de exemplu să intrați in relații de afaceri) – 50 lei.

Obținerea unui certificat constatator de la Registrul Comerțului (semnat si ştampilat de reprezentantul RC) pentru societatea dumneavoastră – 120 lei.

Fuziunea a două sau a mai multor societăţi comerciale - 2.000 lei.

Divizarea unei societăţi comerciale – 2.000 lei.

Dizolvarea voluntară şi lichidarea unei societăţi comerciale (când asociații se înțeleg cu privire la repartizarea activelor şi nu există datorii) – 1.600 lei.
Asistenţă si reprezentare juridică în faţa instanțelor de judecată:


Asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul unui debite – 1.600 lei, la care se va adăuga un onorariu de succes negociabil.

Asistenţă şi reprezentare juridică în vederea recuperării de debite – pregătirea şi transmiterea unei notificări prin executor judecătoresc – 300 lei; procedura urgentă a ordonanței de plată (art. 1014 – art. 1025 NCC) – 1.200 lei, la care se va adăuga un onorariu de succes negociabil (onorariul de succes se achită numai după recuperarea debitului).

Asistenţă şi reprezentare juridică în vederea contestării unui Proces Verbal de contravenție (indiferent de autoritatea publică emitentă) – 1.200 lei, la care se va adăuga un onorariu de succes negociabil.


Asistenţă juridică în diverse domenii:


Consultanţă în oricare dintre domeniile noastre de expertiză – 300 lei/oră.

Pregătirea unui contract – de la 300 lei.

Asistenţă şi reprezentare juridică în vederea obținerii permisului de ședere pentru cetățenii străini (din afara Uniunii Europene) – 2.000 lei.

Asistenţă şi reprezentare juridică în vederea obținerii autorizației de muncă pentru cetățenii străini (din afara Uniunii Europene) – 3.000 lei.

Asistenţă şi reprezentare juridică în vederea înregistrării în Registrul Operatorilor Intracomunitari – 700 lei.

Asistenţă în vederea obținerii cetățeniei române – 2.000 lei.


Pentru realizarea unui proiect (nemenționat in enumerarea de mai sus), societatea dumneavoastră poate opta între onorariul orar de 300 lei/oră şi un onorariu forfetar, care urmează a fi stabilit pentru fiecare proiect în parte, în funcție de diverse criterii cum ar fi: gradul de complexitate al proiectului, volumul de muncă necesar realizării respectivului proiect etc.

ABONAMENT

De asemenea, există posibilitatea, care ar putea fi extrem de avantajoasă din punct de vedere financiar pentru societatea dumneavoastră, de a încheia un contract de asistenţă juridică - tip abonament care include un număr minim de ore de consultanţă (care este stabilit în funcție de necesităţile societăţii dumneavoastră), tariful orar urmând să fie mult redus faţă de cel menționat mai sus.

Spre exemplu, pentru un abonament de 10 ore (din experiență, acest număr de ore este suficient pentru o societate de mărime medie) onorariul total ar fi de 1.200 lei. Orele care nu sunt utilizate pe parcursul unei luni, urmează sa fie reportate pentru lunile următoare. În cazul în care într-una din luni se depășește numărul de ore fixat, pentru orele suplimentare se va achita același tarif orar redus. Aceste ore suplimentare se pot compensa cu orele care nu au fost utilizate (din lunile precedente sau din următoarele 3 luni ulterioare efectuării orelor suplimentare).

Din experiență, am constatat că este mai avantajoasă achitarea unui asemenea onorariu decât achitarea „onorariilor” reprezentanților autorităţilor publice veniți în controale sau a amenzilor contravenționale. Considerăm că şi aceasta este o modalitate de a însănătoși mediul de afaceri din România. Prin apelarea la serviciile unui avocat, în primul rând, veți cunoaște legea (implicit, drepturile si obligațiile dumneavoastră) şi, prin urmare, în cazul unui control veți fi pregătit; iar, în al doilea rând, funcționarul public va înțelege de la prima întâlnire că nu își va vedea plicul mult dorit de la această firmă şi se va orienta spre alți administratori mai puțin informați. Având în vedere că în 2015 am văzut că CORUPȚIA UCIDE (cazul Colectiv) cred că suntem datori moral victimelor să ne luptăm cu acest flagel subversiv.

În aceste ore de consultanţă sunt incluse oricare dintre serviciile enumerate mai sus (inclusiv cele la Registrul Comerțului), cu excepția proceselor, pentru care se vor negocia onorarii separate, însă, în mod evident reduse având în vedere ca veți fi deja un client de-al nostru. În plus, vă vom ţine la curent cu ultimele modificări legislative care sunt incidente în domeniul dumneavoastră de activitate.În speranța ca am reușit să vă convingem de avantajele unei colaborări cu Cabinetul nostru, reiterăm invitația din preambul de a ne face o vizită în cadrul căreia putem să facem cunoștință şi să discutăm termenii viitoarei colaborări.