Domenii de expertiză

IMOBILIAR

Domeniul imobiliar este primul nostru domeniu de expertiză, în care am acumulat cea mai multă experiență.

Am început în anul 2006 (România era atunci în plin boom imobiliar) și ne-am ocupat de sute de tranzacții. Clienții noștri au investit sute de milioane de Euro în terenuri agricole și intravilane în România.

Rolul nostru este de a verifica dacă investiția este sigură. Dacă titlul de proprietate este fără vicii și investitorul nu riscă pierderea dreptului de proprietate în cazul unui proces viitor. În cadrul fiecărei tranzacții ne ocupăm de efectuarea Due Diligence-ului (opiniei legale) referitor la titlul de proprietate și de pregătirea actelor tranzacției (antecontract/contract de vânzare cumpărare, contract de escrow etc.). Iar dacă apar obstacole în realizarea deal-ului, căutăm soluțiile legale pentru înlăturarea lor.

Ne place munca de detectiv pe care o implică un Due Diligence. Ne place să protejăm investițiile clienților noștri, comportându-ne întotdeauna ca un partener.

SOCIETĂŢI

De la începutul activității noastre ne-am concentrat pe asistența pentru societăți. Ne-a plăcut acest domeniu pentru caracterul său tehnic și abstract, fugind un pic de tumultul spețelor de dreptul familiei.

Pentru a fi mai corecți decât Papa, am scos cuvântul comerciale din sintagma consacrată „societăți comerciale” deoarece conform Noului Cod Civil a dispărut această sintagmă, rămânând numai cu societăți și cu profesioniști. Dar ne referim la vechile societăți comerciale.

Ne ocupăm de o societate de la (i) constituirea ei, (ii) asistarea în vederea autorizării diverselor activități comerciale (e.g. acordul de funcționare prevăzut de O.G. nr. 99/2000; autorizația sanitar-veterinară; autorizare PSI etc.); (iii) schimbarea oricărui aspect (e.g. schimbarea numelui (inclusiv obținerea acordului pentru denumire de la Guvern sau de la autoritățile locale în baza art. 39 din Legea nr. 26/1990); cesiune; schimbarea sediului, a formei juridice, a obiectului de activitate etc.; (iv) fuziuni, până la (v) dizolvare și lichidare.

Înainte de semnarea oricărui contract între profesioniști vă recomandăm verificarea solvabilității, eventual și asigurarea primirii plății, prin firme specializate. Noi cunoaștem serviciile COFACE și vi le recomandăm.

DREPTUL MUNCII

Am fost de ambele părți ale baricadei și acesta cred că este un avantaj pentru cele două tabere. Suntem pentru respectarea tuturor drepturilor salariaților, dar suntem și susținători ai eficienței muncii.

Tabăra 1 „Salariații”
Vă putem ajuta cu:

Verificarea contractului individual de muncă (CIM). Nu subestimați importanța clauzelor într-un CIM. De ele poate depinde calitatea vieții tale.

Anularea unei sancțiuni disciplinare incorecte. În marea majoritate a cazurilor nu se respectă deloc procedura obligatorie a cercetării disciplinare. Este important să știți că la a doua sancționare disciplinară, oricât de minoră ar fi încălcarea, se poate lua decizia concedierii. Prin urmare vă sfătuim să anulați orice decizie de sancționare disciplinară incorectă.

Anularea unei decizii de concediere ilegale, ca să vă obțineți jobul înapoi sau, dacă nu vă mai doriți acel job, putem obține sancționarea angajatorului prin obligarea acestuia la plata tuturor drepturilor salariale pentru perioada cuprinsă între concediere și data pronunțării hotărârii instanței. În general, este vorba de o perioadă destul de îndelungată (între 9 și 18 luni), suficientă pentru formarea unui buget necesar unui concediu bine meritat.

Și, în general, vă putem ajuta să vă cunoașteți drepturile și să vă bucurați efectiv de ele.

Tabăra 2 „Angajatorii”
Pentru această tabără (care este văzută în general ca fiind mai puternică, iar judecătorii deseori se comportă incorect cu ea, ghidându-se probabil după principiul discriminării pozitive) putem: (i) să pregătim contractele individuale (CIM) și colective de muncă (CCM) şi acte adiționale; (ii) să pregătim fişa postului; (iii) să pregătim regulamentul de ordine interioară (ROI); (iv) să vă asistăm în organizarea programului de lucru; (v) să vă asistăm şi să vă reprezentăm în procedura cercetării prealabile în vederea sancționării disciplinare a angajaților (inclusiv prin desfacerea contractului de muncă); (vi) să pregătim actele comisiei de disciplină şi deciziile de sancționare; (vii) să vă consultăm cu privire la drepturile/ obligațiile angajatorilor/ angajaților (inclusiv cu privire la pensii și alte drepturi de asigurări sociale) conform Codului Muncii, a CCM aplicabil și a celorlalte acte normative incidente.

CONTRACTE

You name it, we draft it. Adică voi ne spuneți care este schema afacerii și noi ne apucăm de lucru. Totul este custom made. Nu vă recomandăm să utilizați modele de contracte (chiar dacă le găsiți ușor pe internet) pentru că în măsură de 80% vă sunt inutile, conținând prevederile legale în materie care oricum vi se aplică, în proporție de 10% pot conține prevederi pe care nu le doriți dar nu vă dați seama (limbajul juridic se studiază patru ani în facultate, deci nu trebuie să aveți pretenția de la dumneavoastră să îl stăpâniți) și 0% prevederi care să vă ajute în afacerea voastră. Concluzia? Best case scenario: rămâneți cu 10% clauze utile. Nu cred că merită să vă asumați riscuri pentru un așa de mic avantaj.

Enumerăm exemplificativ:

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

PROMISIUNE BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

CONTRACT DE MANDAT

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

CONTRACT DE IPOTECĂ

CONTRACT DE FIDEIUSIUNE

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE

(JOINT VENTURE AGREEMENT)

CONTRACT DE CONCESIUNE

CONTRACT DE CREDIT

CONTRACT DE ESCROW

CONTRACT DE NOVAȚIE

CONTRACT DE CONFIDENȚIALITATE

CONTRACT DE MANAGEMENT

Desigur vă putem fi alături și vă recomandăm să vă fim alături la negocieri și la semnarea lor.

LITIGII ȘI EXECUTARE SILITĂ

Chiar dacă ne displac, ele sunt uneori necesare. Și ne motivează această necesitate.

De exemplu, putem începe soft și elegant cu asistenţă în vederea concilierii pe cale amiabilă. Apoi, dacă nu s-a ajuns la o înțelegere, vă asistăm şi vă reprezentăm în cadrul procesului. Pentru a rezilia/ rezoluțiuna/ anula contracte. Pentru a cere excutarea unui contract și/sau pentru a recupera debite. Pentru a contesta Procese Verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de Garda Financiară sau altă autoritate. Pentru a evacua. Pentru a partaja.

Și apoi, dacă persoana care a pierdut procesul tot nu înțelege că trebuie să își execute obligația, apelăm la un executor judecătoresc. Din păcate, unii concetățeni funcționează numai așa.

COMERȚ INTERNAȚIONAL

Da, ne pricepem și la asta. Un membru al echipei noastre, de opt ani de zile, asistă o societate internațională din grupul Lukoil în toate aspectele juridice, majoritatea fiind în domeniul comerțului internațional.

Prin urmare, putem (i) pregăti sau verifica contracte comerciale internaționale de furnizare (vânzare-cumpărare), transport, asigurare, depozitare, navlosire etc.; (ii) să vă asistăm în executarea lor și (iii) să vă consultăm privind INCOTERMS.

MEDIU

Aveți un restaurant? Sau o cafenea? (Lista completă a activităților cu impact asupra mediului se regăsește în Hotărârea Guvernului nr. 573/2002).

Dacă da, vă putem oferi consultanţă cu privire la obligațiile de mediu pe care le aveți (ex. gestionarea deșeurilor, obligații de plată la fondul de mediu etc.), vă putem asista și reprezenta în vederea obținerii Acordului de mediu și ulterior a Autorizației de mediu, pentru contestarea Procesului Verbal întocmit de Garda de Mediu etc..

ONG-uri

Așa cum spuneam în Home Page, admirăm inițiativele și proiectele noii generații libere și curajoase (nici noi nu suntem bătrâni, însă Revoluția ne-a prins cam în clasa a 2-a, a 3-a și deja era afectată un pic dezvoltarea noastră liberă) și vrem să le susținem cât mai mult proiectele.

Ne-am oferit deja sprijinul celor de la Salvați Bucureștiul, Funky Citizens sau în anumite cauze punctuale.

Dacă doriți constituirea unui ONG vă putem asista pe tot parcursul procedurii. Avem experiență suficientă în domeniu. Printre ultimele ONG-uri înființate este Asociația „Scita Civita” (o inițiativă a celor de la URBASOFIA) care își propune ca Bucureștiul și alte orașe să se pună în armonie cu oamenii, cu natura.

Desigur, dacă doriți anumite modificări ale actului constitutiv, vă asistăm cu înregistrarea lor la instanță.

Dar ceea ce ne-ar plăcea cel mai mult este să vă asistăm în proiectele voastre. Pornind de la pro bono până la onorarii modice.