Servicii și onorarii

Uneori e nevoie și de un creion roșu. Și atunci îl folosim. Armele juridice sunt adevărate arme care nu trebuie subestimate.

Vă vom prezenta în continuare o ofertă generală [1], pentru câteva din serviciile cele mai des solicitate pe piața juridică internă, cu preţuri orientative[2]:

SERVICII ȘI ONORARII

Formalităţi la Registrul Comerțului – București sau Ilfov:
Înființarea unei societăţi comerciale sau a unei filiale – 1.700 lei.

Acordarea de sediu la adresa cabinetului nostru – 240 lei/luna.

Înființarea unei sucursale sau a oricărui alt sediu secundar – 1.200 lei.

Înregistrarea unei persoane fizice autorizate sau a unei persoane fizice titulară a unei întreprinderi individuale – 1.200 lei.

Înregistrarea unei întreprinderi familiale – 1.450 lei.

Înregistrarea unor modificări ale actului constitutiv (forma juridică, denumire, emblemă, sediu, administratori, obiect de activitate, majorare/reducere de capital social etc.) – 1.200 lei.

Asistenţă şi reprezentare juridică în vederea cesionării (vânzării) părților sociale dintr-o societate cu răspundere limitată – 1.450 lei.

Înregistrarea suspendării temporare a activității sau a reluării activității – 720 lei.

Înregistrarea prelungirii sediului social sau a unui sediu secundar – 720 lei.

Obținerea unui certificat constatator de la Registrul Comerțului (prin RECOM online) pentru orice societate terță (cu care doriți de exemplu să intrați in relații de afaceri) – 120 lei.

Obținerea unui certificat constatator de la Registrul Comerțului (semnat si ştampilat de reprezentantul RC) pentru societatea dumneavoastră – 480 lei.

Fuziunea a două sau a mai multor societăţi comerciale – 3.400 lei.

Divizarea unei societăţi comerciale – 3.400 lei.

Dizolvarea voluntară şi lichidarea unei societăţi comerciale (când asociații se înțeleg cu privire la repartizarea activelor şi nu există datorii) – 2.400 lei.

Asistenţă si reprezentare juridică în faţa instanțelor de judecată:

Asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul unui proces – 4.800 lei, la care se va adăuga un onorariu de succes negociabil.

Asistenţă şi reprezentare juridică în vederea recuperării de debite – pregătirea şi transmiterea unei notificări prin executor judecătoresc – 720 lei; procedura urgentă a ordonanței de plată (art. 1014 – art. 1025 NCC) – 2.400 lei, la care se va adăuga un onorariu de succes negociabil (onorariul de succes se achită numai după recuperarea debitului).

Asistenţă şi reprezentare juridică în vederea contestării unui Proces Verbal de contravenție (indiferent de autoritatea publică emitentă) – 1.700 lei, la care se va adăuga un onorariu de succes negociabil.

Asistenţă juridică în diverse domenii:

Consultanţă în oricare dintre domeniile noastre de expertiză – 480 lei/oră.

Pregătirea unui contract – de la 720 lei.

Asistenţă şi reprezentare juridică în vederea obținerii permisului de ședere pentru cetățenii străini (din afara Uniunii Europene) – 2.400 lei.

Asistenţă şi reprezentare juridică în vederea obținerii autorizației de muncă pentru cetățenii străini (din afara Uniunii Europene) – 3.400 lei.

Asistenţă în vederea obținerii cetățeniei române – 3.400 lei.

Pentru realizarea unui proiect (nemenționat in enumerarea de mai sus), societatea dumneavoastră poate opta între onorariul orar de 480 lei/oră şi un onorariu forfetar, care urmează a fi stabilit pentru fiecare proiect în parte, în funcție de diverse criterii cum ar fi: gradul de complexitate al proiectului, volumul de muncă necesar realizării respectivului proiect etc.

ABONAMENT

De asemenea, există posibilitatea, care ar putea fi extrem de avantajoasă din punct de vedere financiar pentru societatea dumneavoastră, de a încheia un contract de asistenţă juridică – tip abonament care include un număr minim de ore de consultanţă (care este stabilit în funcție de necesităţile societăţii dumneavoastră), tariful orar urmând să fie mult redus faţă de cel menționat mai sus.

Spre exemplu, pentru un abonament de 10 ore (din experiență, acest număr de ore este suficient pentru o societate de mărime medie) onorariul total ar fi de 2.900 lei. Orele care nu sunt utilizate pe parcursul unei luni, urmează sa fie reportate pentru lunile următoare. În cazul în care într-una din luni se depășește numărul de ore fixat, pentru orele suplimentare se va achita același tarif orar redus. Aceste ore suplimentare se pot compensa cu orele care nu au fost utilizate (din lunile precedente sau din următoarele 2 luni ulterioare efectuării orelor suplimentare).

Din experiență, am constatat că este mai avantajoasă achitarea unui asemenea onorariu decât achitarea „onorariilor” reprezentanților autorităţilor publice veniți în controale sau a amenzilor contravenționale. Considerăm că şi aceasta este o modalitate de a însănătoși mediul de afaceri din România. Prin apelarea la serviciile unui avocat, în primul rând, veți cunoaște legea (implicit, drepturile si obligațiile dumneavoastră) şi, prin urmare, în cazul unui control veți fi pregătit; iar, în al doilea rând, funcționarul public va înțelege de la prima întâlnire că nu își va vedea plicul mult dorit de la această firmă şi se va orienta spre alți administratori mai puțin informați. Având în vedere că în 2015 am văzut că CORUPȚIA UCIDE (cazul Colectiv) cred că suntem datori moral victimelor să ne luptăm cu acest flagel subversiv.

În aceste ore de consultanţă sunt incluse oricare dintre serviciile enumerate mai sus (inclusiv cele la Registrul Comerțului), cu excepția proceselor, pentru care se vor negocia onorarii separate, însă, în mod evident reduse având în vedere ca veți fi deja un client de-al nostru. În plus, vă vom ţine la curent cu ultimele modificări legislative care sunt incidente în domeniul dumneavoastră de activitate.

În speranța ca am reușit să vă convingem de avantajele unei colaborări cu Cabinetul nostru, reiterăm invitația din preambul de a ne face o vizită în cadrul căreia putem să facem cunoștință şi să discutăm termenii viitoarei colaborări.

Note de subsol
[1] Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment şi unilateral preţurile menționate in prezenta oferta. Subliniem faptul că aceasta este o ofertă generală şi orientativă care nu poate produce efecte juridice prin acceptare. Pentru a ne angaja faţă de societatea dumneavoastră, este necesară semnarea unui contract de asistenţă juridică, în care se vor preciza obligațiile pe care ni le asumăm, precum şi onorariul stabilit de comun acord.

[2] Toate tarifele sunt fără TVA.