Aveți câteva instrumente juridice care vă vin în ajutor:

1. Invocarea forței majore

În cazul în care nu vă mai puteți executa obligațiile pe care vi le-ați asumat prin diverse contracte, din cauza crizei cauzate de Coronavirus, puteți să vă apărați prin invocarea forței majore.

Art. 1351 din Codul Civil este cel care prevede înlăturarea răspunderii în caz de forță majoră sau caz fortuit.

Prezenta pandemie poate fi încadrată la forță majoră având în vedere definiția legală a forței majore: un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către contractantul care o invocă. Cu siguranță, niciunul dintre noi nu putea să prevadă această pandemie și urmările ei economice. Acum câteva zile, încă aveam președinți și prim-miniștri care ignorau efectele negative.

Această apărare poate fi utilizată mai ales în contextul Decretului nr. 195/2020 al Președintelui României publicat azi 16.03.2020 în Monitorul Oficial, care prevede la Art. 12 că Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va elibera, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.

Desigur, fiecare obligație contractuală trebuie examinată cu atenție și neîndeplinirea ei trebuie să se datoreze cu adevărat pandemiei. În caz contrar, chiar și în prezența unui certificat, instanțele pot decide contrariul.

Pentru a putea invoca forța majoră, vă recomandăm să transmiteți cât mai urgent contractantului dumneavoastră (creditorul obligației pe care nu o mai puteți executa) o Notificare prin care invocați forța majoră.

O ultimă recomandare: verificați contractul și citiți clauza referitoare la forța majoră. Este posibil să existe o limitare a aplicării ei sau să se impună eliberarea unui certificat de către Camera de Comerț și Industrie a României.

2. Invocarea impreviziunii

Codul Civil (Art. 1271) prevede o teorie a impreviziunii conform căreia, în contextul unor schimbări excepționale (față de momentul semnării contractului), schimbări care au făcut foarte dificilă și injustă executarea obligației contractuale pentru una dintre părți, aceasta din urmă poate invoca în apărarea sa această teorie.

În acest caz, instanța poate să dispună fie: (i) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor; fie (ii) încetarea contractului.

Pentru a dispune astfel, trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a. schimbarea împrejurărilor a intervenit după încheierea contractului;
b. schimbarea împrejurărilor, precum și întinderea acesteia nu au fost și nici nu puteau fi avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului;
c. debitorul nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu putea fi în mod rezonabil considerat că și-ar fi asumat acest risc;
d. debitorul a încercat, într-un termen rezonabil și cu bună-credință, negocierea adaptării rezonabile și echitabile a contractului.

Având în vedere contextul crizei actuale, primele 3 condiții legale sunt în principiu îndeplinite. Prin urmare, atenție doar la ultima!

Vă recomandăm să transmiteți cât mai urgent o Notificare creditorului în care să încercați renegocierea condițiilor astfel încât acesta să redevină echilibrat.

*

Sperăm că v-a fost util articolul și vă dorim ca business-ul dumneavoastră să treacă cu bine peste această perioadă dificilă!

Pentru clarificări suplimentare, ne puteți scrie la Hello@FriendlyLawyers.ro