În sfârșit un guvern s-a gândit la noi și la timpul nostru și la copaci …

Prin O.U.G. nr. 41/2016 se elimină o serie de formalități care ne consumă timpul și multă multă hârtie.

Acest act normativ a intrat în vigoare la data de 30.06.2016.

Cele mai importante schimbări și beneficii ale actului:

1. Toate instituțille trebuie sa ne pună la dispoziție formulare, cereri, modele de completare în format electronic pe site-urile lor, astfel încât acestea să poată fi completate tot electronic (Art. 1).

2. Dacă o instituție cere o copie a cărții de identitate, este obligată să o accepte transmisă în format electronic pe email (Art. 2).

3. Nu mai e nevoie să depunem copii legalizate. Funcționarul public trebuie să certifice conformitatea cu originalul (Art. 2 alin. 3).

4. Instituțiile sunt obligate să accepte documentele însoțite de semnătură electronică (Art. 3).

5. Instituțiile sunt obligate să accepte plățile cu cardul (Art. 7).

6. Instituțiile sunt obligate să comunice pe email (Art. 8).

7. Pe www.data.gov.ro puteți consulta seturi de date utile uploadate de diverse instituții (Art. 10-11).

8. Nu se mai platește taxa de timbru extrajudiciară pentru:

* eliberarea unei cărți de identitate (indiferent de motivul eliberării);

* eliberarea cazierului judiciar;

* eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini.

9. Se pot plăti taxele prin mijloace electronice, ordin de plată sau numerar.

10. Amenzile se pot plăti prin mijloace de plată online sau la casieriile autorităţilor indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte.

11. Cererea-tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar poate fi depusă şi electronic şi este scutită de taxe. (Art. 14 pct. V par. 3)

12. Taxa de pașaport se poate achita online – Art. 14 pct. VII par. 1.

Și o măsură pentru înlăturarea corupției: se va înregistra video examenul teoretic și practic auto – art. 14 pct. IV par. 4.

Mulțumim guvernului tehnocrat și sperăm să continue reformele.